Зарежда се...

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ПЛОВДИВ 2

Обект: Комплекс от двуфамилни къщи – Пловдив

Инвеститор: частен

Техн. показатели: РЗП – 1 600м²