Зарежда се...

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС с.БЕЛАЩИЦА

Обект: Многофамилни жилищни сгради - с.Белащица

Инвеститор:Частен

Техн. показатели: РЗП – 2 585 м²