Зарежда се...

ЕМЕРАЛД - ЕТАП 3

Обект: Курортен апартаментен комплекс  Емералд - етап 3 – Равда

Инвеститор: ПАЙОНИР ДЕВЕЛЪПМЪНТ ЕООД

Техн. показатели: РЗП – 14 595м²