Зарежда се...

ЖИЛИЩНА СГРАДА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН ГР. ПЛОВДИВ

Обект: Многофамилна жилищна сграда - гр. Пловдив

Инвеститор: частен

Техн. показатели: РЗП – 852м²