Зарежда се...

РЕАЛ - ММ

Обект: Складова база с административна част – Царацово

Инвеститор: РЕАЛ-ММ OOД

Техн. показатели: РЗП – 4 416м²