Зарежда се...

ГОТМАР

Обект: Производствена база с администрация – Съединение

Инвеститор: ГОТМАР ЕООД

Техн. показатели:  РЗП – 4 871м²