Зарежда се...

ГРЕБЕН КАНАЛ

Обект: Основен ремонт на Финален комплекс - Гребен канал - Пловдив

Инвеститор: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Техн. показатели: РЗП – 3 589м²