Зарежда се...

РАЗШИРЕНИЕ НА МБАЛ СВ. ИВАН РИЛСКИ – ПЛОВДИВ

Обект: РАЗШИРЕНИЕ НА МБАЛ СВ. ИВАН РИЛСКИ – ПЛОВДИВ

Инвеститор: СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ ЕООД

Техн. показатели: РЗП – 1 860м²