Зарежда се...

ЛЕС АГРА

Обект: Предприятие за преработка на био плодове и зеленчуци с.Браниполе

Инвеститор: ЛЕС АГРА ЕООД

Техн. показатели: РЗП – 3 268м²