Зарежда се...

ТУ – СОФИЯ

Обект: Обновяване на фасадите и въвеждане на енергоспестяващи мерки на ректорат и учебни блокове 8, 9 и 10 на Технически университет – София

Инвеститор: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Техн. показатели: РЗП – 35 000м²